SIRINDHORN DISTRIC PUBLIC HEALTH OFFICE
UBONRATCHATHANI PROVINCE

"เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี "

"แผ่นดินเจ้าฟ้าประทานนาม งามตำหนักราชสุดา
พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังงานไฟฟ้า
ค้าขายไทยลาว ตะนะพราวแก่งงาม"
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เลขที่ 132 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านคำกลาง ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ 0-4536-6127 โทรสาร 0-4536-6127